Skip to main content

Zastavljeni cilji do leta 2022

V okviru naše dolžnosti, v skladnosti s procesom kontrole partnerskih podjetij za trajen tekstil, na tem mestu objavljamo zastavljene cilje za leta 2020 do 2022.

Več o trajnosti

Več informacij

Trgovski okvir za kontrolni proces temelji na OECD-Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj, katere osnova je skrbnost zanesljivih dobavnih verig v tekstilni in čevljarski panogi.

Iz tega razloga smo preverili morebitna tveganja z namenom zagotovila smernic, ki jih narekuje OECD- Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Na podlagi ugotovljenih glavnih tveganj smo si zastavili osnovne cilje. Zavedamo se, da ugotavljanje morebitnih tveganj predstavlja osnovni temelj solidne skrbnosti človekovih pravic. Zavezujemo se k neprestanemu preverjanju ocenjevanja ustreznih ukrepov ter zmanjševanju tveganj.

Svetovalno podjetje za človekove pravice Löning - Human Rights & Responsible Business nam nudi podporo pri ocenitvi naših trenutnih procesov za ugotavljanje tveganj na podlagi smernic, ki jih narekuje OECD- Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

Naši cilji

To želimo spremeniti!

 • Financiranje šol v Bangladešu in Turčiji
  Nadaljevanje finančne pomoči za eno šolo v Turčiji in štirih šol v Bangladešu, kakor tudi pričetek financiranja pete šole v Bangladešu.
 •  Nadaljevanje programa za dodelitev delovnega dovoljenja za sirijske begunce.
   Nadaljevanje finančne podpore UNHCR - Agencija združenih narodov za begunce do leta 2022
 • Podpora k izboljšanju delovnih pogojev v predilnicah v indijski zvezni državi Tamil Nadu s težiščem na specificiranju spola.
  V okviru iniciative izboljšanja delovnih pogojev pri omenjenih dobaviteljih se že kažejo pozitivni rezultati glede specificiranja spola.
 • Kontrola internih mehanizmov pritožb v skladu z UNGP-Vodilna načela Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah
  Ugotavljanje in uresničevanje izboljšanja internih mehanizmov pritožb do leta 2022.
 • Ohranjanje našega socilanega programa z namenom, da se proizvaja v regijah Rangpurja in Bangladeša ter podpora tamkajšnjim ženskam, da ohranijo svoja delovna mesta in preprečitev selitve v glavno mesto.
  Ohranitev proizvodnje naših socialnih izdelkov v treh izbranih tovarnah
 • Podpora ustanovitve zdravstvenih in varnostnih ustanov v tovarnah na Kitajskem, ki se ukvarjajo s temo delovni časi.
  Podpora ustanovitve zdravstvenih in varnostnih komitejev v 20.-ih naših tovarnah stopnje Tier 1 na Kitajskem.
 • Podpora tovarn na stopnji Tier 1 pri opazovanju kritičnih točk s pomočjo tehnologije Blockchain.
  Vpetost 50 globalnih tekstilnih tovarn predstavlja projekt, ki se bo uresničil s pomočjo tehnologije Blockchain do leta 2022.
 • Nadaljevanje sporazuma/RSC
  Nadaljevanje sporazuma za Varstvo stavb in varstvo pred požarom/RSC (Ready Made Garment Sustain-ability Council). Prav tako smo temo varstvo pri delu prenesli v iniciativo našega podjetja Pakistan Building Safety.
 • Ohranitev udeležbe pri sporazumu/RSC v Bangladešu
  Pri sporazumu/RSC se je udeležilo 100 % Tier 1 tovarn.
 • Samostojna iniciativa Pakistan Building Safety
  Nadaljnje kontrole varnosti in varstva pred požarom na licu mesta v vseh tekstilnih tovarnah in zagotovilo, da se bo do leta 2022 odpravilo vsaj 65 % kršitev.
 • Ustanovitev programa za varstvo pred požarom v Indiji
  Vpetost petih tovarn v program do leta 2022
 • Povečanje transparentnosti v verigi dobaviteljev na stopnji Tier 2
  Uvrščanje dobaviteljev stopnje Tier 2 do leta 2022 v našo novo Blockchain tehnologijo in s podporo ponudnika storitev "EcoVadis".
 • Podpora financiranja iniciative  "SMART Textile & Garments C", ki se ukvarja z delovnimi pogoji (vključno s svobodo združevanja) in okoljskimi standardmi s pomočjo svetovalnih programov, delovnih skupin in takojšnjih ukrepov.
  Podpora financiranja programa skladno z vnaprej določenimi pristojbinami v letih 2020 do 2022.
 • Partnerstvo za trajen tekstil
  Prostovoljna udeležba pri iniciativi za eksistencilano varne dohodke, ki se ukvarja z delovnimi pogoji, vključno s tarifnimi pogajanji in okoljskimi standardi.
 • Partnerstvo za trajen tekstil
  Razvoj akcijskega načrta na osnovi rezultatov samoocenjevanja ACT na temo etnične praktike in začetek uveljavljanja akcijskega načrta vezano na etnične nakupovalne praktike.
 • Partnerstvo za trajen tekstil
  Aktivna udeležba na iniciativi Living Wage-Življenska plača v državi
 • Izboljšanje naših odgovornih nabavnih in nakupovalnih praktik
  Izdelava trgovskega okvirja k izboljšanju organizacije interne politike na podlagi odgovornih nabavnih praktik
 • Udeležba na "ILO Call for Action": COVID-19: ukrepi v globalni tekstilni industriji
  Zagotavljanje, da so interne praktike skladne z ILO določenimi obvezami
 • Postopno nadomeščanje več kot 160 problematičnih kemikalij, ki se uporabljajo v proizvodnji tekstilnih izdelkov, z varnimi kemikalijami.
  Nadaljnje objavljanje določil MRSL un pričetek priznavanja inventarja za kemikalije vsem našim tovarnam za tekstil na stopnji 1, kakor tudi predaja znanja nadaljnjim stopnjam
 • Uveljavljanje našega projekta v menedžmentu kemikalij in odstranjevanju odpadnih voda
  Pilotski projekt evidence uporabljenih kemikalij v tovarnah z vodnimi procesi v Bangladešu v sodelovanju z eksternim strokovnjakom. Pilotski projekt evidence onesnaževanje voda v dveh tovarnah v Bangladešu s pomočjo eksternega izvedenca. Na podlagi tega razvijamo akcijski načrt z namenom zmanjšanja onesnaževanja.
 • Partnerstvo za trajnostni tekstilAktivna udeležba pri partnerski iniciativi odpadne vode v partnerstvu za trajnostni tekstil do leta 2021
 • Dodelava certifikata ISO 14001 vzdolž dobavne verigePovišanje skupnega števila certifikata ISO 14001 vzdolž dobavne verige na 40 tovarn v primerjavi z letom 2017
 • Povišanje uporabe transportnih kartonov FSC-mixed ali recikliranih kartonov
  100 % socialnih izdelkov se prejema v transportnih kartonih, ki jih sestavlja FSC-mixed ali reciklirani kartoni
 • Prizadevanje za varstvo živali v sodelovanju z eksternimi izvedenci
  KiK sodeluje z organizacijami "Fur Free" in "4Pfoten". Prav tako smo podpisali dogovor na temo ovce v Avstraliji.
 • Zagotavljanje usklajevanja zahtev z Fashion Industry Charter
  Razvoj voznega reda v okviru modne industrije
 • Izvedba pilotskega projekta k namestitivi solarnih celic na strehah tovarn v Pakistanu
  Namestitev solarnih celic na strehah treh tovarn v Pakistanu do leta 2022
 • Kontrola soglasja dobavitelja z poslovnim kodeksom z nami pred dogovorom o poslovnem sodelovanju.
  Zagotavaljanje, da 100 % novih dobaviteljev podpiše poslovni kodeks
 • Pogodbena obveznost z naše strani pooblaščenih institucij k podpisu klavzule odgovornosti
  Zagotavaljanje podpisa poslovnega kodeksa v celoti s strani inštitutov za preverjanje

Potrebno za partnerstvo za trajnostni tekstil

Dodatni cilji

 • Delež bio bombaža v sortimentu
  Do leta 2020 se bo delež trajnostnega bombaža celotnega sortimenta obdržal pri 1 %. Slednje pomeni približno 4,7 milijonov kosov oblačil.
 • Partnerstvo za trajnstni tekstil
  Udeležba pri novi iniciativi "Mehanizem pritožb" v sklopu partnerstva za trajnostni tekstil
 • Sporazum o požarni in gradbeni varnosti
  Nadaljevanje mehanizma pritožb odbora  Readymade Garment Sustainability Council (RSC)

Radovedni

Preberite celotno naše poslanstvo in vizijo