Skip to main content

Oddelek Preverjanje kakovosti

Raznolika ponudba izdelkov zahteva neprestano preverjanje kakovosti izdelkov. Glavna naloga internega oddelka Preverjanje kakovosti je varnost vseh izdelkov v podjetju KiK Textilien und Non-Food d.o.o.

Trajnostno delovanje

Več informacij

Kakovost

Varen izdelek za naše kupce

Kakovosti naših izdelkov postavljamo visoke kriterije in se ne boijmo delovati nad zakonskimi načeli, kontroli in obveščanja kupcev.

Obežno delo oddelka Preverjanje kakovosti s približno 40 zaposlenimi zajema določitev kakovostnih zahtev, kontrole in natančnega preverjanja. V ospredju je vsekakor posvetovalna funkcija za preostale oddelke nabave.

Zahtevni postopki kontrole

Oddelek Preverjanje kakovosti se nenehno posvetuje z ustanovami tako v evropskem kot azijskem prostoru z namenom zagotavljanja varnosti izdelkov in njihove ustrezne kakovosti.

Poudariti želimo interno laboratorijsko delo, pri katerem se preverja zagotavljanje zahtev, hkrati pa se postavljajo novi postopki za zahteve podjetja KiK. S pomočjo kemijskih in fizikalnih testov se analizirajo npr. obdelava, mere, odpornost tkanin, vlakna in temu primerno se prilagodijo kontrolni načrti. Poleg vseh internih kontrol se v postopek kontrole vključijo še ostale neodvisne kontrolne institucije.

Nezadovoljstvo?

Si kupil izdelek, s katerim si nezadovoljen ali nam želiš sporočiti težavo? Potem tukaj preprosto kontaktiraj naš servis, ki ti bo z veseljem pomagal

Storitve za stranke

Kemikalije

Uredba REACh

Evropska uredba REACh ureja registracijo in omejitev kemičnih snovi tekstilnih izdelkov, ki prepovedujejo sintetične barvne snovi in rakotovorne amine v tekstilnih izdelkih.

Varnost je za nas najpomembnejša in iz tega razloga smo se s člani tekstilnega združenja odločili, da presežemo REACh uredbo v smeri moda brez škodljivih snovi. Fokus predstavlja cilj, da 100 problematičnih kemikalij v tekstilni proizvodnji nadomestimo z neoporečnimi sestavinami. Leta 2016 je tekstilno zduženje prevzelo t.i. seznam MRSL (Manufacturing Restricted Substances List) od ZDHC (Zero Discharge of Hazardous). Na seznamu so navedene nevarne kemikalije in sestavine, ki lahko pri proizvodnji oblačil zaidejo v okolje. Cilj ZDHC je zmanjšanje tistih nevarnih kemikalij, za katere obstaja varna alternativa.