Skip to main content

Naše socialno prizadevanje

Kakovostna, ugodna moda in trajnostno gospodarstvo gresta z roko v roki. Zavzemamo se na več področjih: za okolje, človekove pravice, pravične prihodke in primerne pogoje proizvodnje pri dobaviteljih.

Zastavljamo si več ciljev na področju trajnosti

Več informacij

Visoki socialni in okoljski standardi so nam samoumevni - iz prepričanja. Naši kupci s svojim nakupom podpirajo naše projekte: s tem omogočamo več enakopravnosti, blaginje in boljše življenjske pogoje.

Naše zavzemanje

Sledeči projekti so nam še posebej pomembni

V Bangladešu finančno podpiramo več šol - tako smo eden največjih privatnih nosilcev izobrazbe v državi. Izobrazba predstavlja pomembno predpostavko za uspeh. 3.000 otrok profitira z našo angažiranostjo. Naše šole posedujejo najnovejšo tehnologijo. Šole imajo moderna poučevalna sredstva, energijske potrebe pa krijejo s svojimi solarnimi napravami. Prav tako podpiramo osnovno šolo in vrtec v mestu Daka.

Dostop do čiste vode predstavlja osnovo za higieno in zdravje. Iz tega razloga smo v Bangladešu, naši najpomembnejši državi proizvodnje, namestili več kot 8.000 vodnjakov in 2.000 latrin. Zahvaljujoč našemu projektu omogočamo preko 600.000 ljudem dostop do čiste pitne vode.

Podpiramo številne medicinske oskrbne programe. S tem našim delavcem in njihovim otrokom na območju prozivodnje  omogočamo brezplačno zdravniško pomoč. Do sedaj smo financirali več kot 50.000 primerov zdravljenja.

Radovedni

Več informacij o naši socialni zavzetosti, proizvodnih standardih in ciljih v prihodnosti najdete v našem

Poročilo o trajnosti