Skip to main content

Zastavljamo si več ciljev na področju trajnosti

Več informacij

Naše socialno prizadevanje

Kakovostna, ugodna moda in trajnostno gospodarstvo gresta z roko v roki. Zavzemamo se na več področjih: za okolje, človekove pravice, pravične prihodke in primerne pogoje proizvodnje pri dobaviteljih.

Visoki socialni in okoljski standardi so nam samoumevni - iz prepričanja. Naši kupci s svojim nakupom podpirajo naše projekte: s tem omogočamo več enakopravnosti, blaginje in boljše življenjske pogoje.

Naše zavzemanje

Sledeči projekti so nam še posebej pomembni

V Bangladešu finančno podpiramo več šol - tako smo eden največjih privatnih nosilcev izobrazbe v državi. Izobrazba predstavlja pomembno predpostavko za uspeh. 3.000 otrok profitira z našo angažiranostjo. Naše šole posedujejo najnovejšo tehnologijo. Šole imajo moderna poučevalna sredstva, energijske potrebe pa krijejo s svojimi solarnimi napravami. Prav tako podpiramo osnovno šolo in vrtec v mestu Daka.

Dostop do čiste vode predstavlja osnovo za higieno in zdravje. Iz tega razloga smo v Bangladešu, naši najpomembnejši državi proizvodnje, namestili več kot 8.000 vodnjakov in 2.000 latrin. Zahvaljujoč našemu projektu omogočamo preko 600.000 ljudem dostop do čiste pitne vode.

Podpiramo številne medicinske oskrbne programe. S tem našim delavcem in njihovim otrokom na območju prozivodnje  omogočamo brezplačno zdravniško pomoč. Do sedaj smo financirali več kot 50.000 primerov zdravljenja.

Naši projekti pomagajo

Krparji in košare iz morske trave

Bangladeš sodi v najrevnejše države na svetu. Na letni ravni se, zaradi iskanja dela, več tisoč ljudi preseli iz podeželja v glavno mesto Daka.

Medtem ko se tam oblikujejo četrti revežev, propadajo podeželjske regije v državi, kot na primer Rangpur na severu in Bangladeš. Z namenom preprečitve nastajanje bede smo na tem mestu v letu 2008 oživili tradicionalno tehniko proizvodnje preprog. Ostanki bombaža iz tekstilnih tovarn se prepeljejo v Rangpur in se tam obdelajo v krparje različnih videzov. Projekt še posebej spodbuja družine v regiji, kajti v njihovi bližini so se ustvarila varna delovna mesta in posledično se je omogočilo ženskam, da z delom podpirajo svojo družino. Z izrazitim uspehom: prozivodnja tpoteka že v enajstih mestih in do sedaj se je v poslovalnicah KiK prodalo več kot 4 milijone krparjev. Na podlagi doseženega uspeha projekta krparjev se je po istem socialnem principu leta 2009 ustanovil projekt v Bogri. V tem projektu zaposleni v treh proizvodnih mestih proizvajajo košare iz morske trave, ki predstavlja rastočo surovino.

Radovedni

Več informacij o naši socialni zavzetosti, proizvodnih standardih in ciljih v prihodnosti najdete v našem

Poročilo o trajnosti →