Skip to main content

Prevzemanje odgovornosti - trajnostno ravnanje

Ne zavzemamo se samo za kakovost po kupcem ugodni ceni, ampak tudi za trajnostni razvoj podjetja, ki upošteva socialne in okoljske standarde.

Nenehno opazujemo svojo proizvodnjo

Več informacij

Ne samo v naših poslovalnicah, centrali ali naših skladiščih - tudi v dobavnih verigah po vsem svetu ima trajnost velik pomen. 

V preteklih letih smo pričeli s številnimi projekti z namenom varovanja virov. Gre za prehod na LED luči ali menjava plastičnih nosilnih vrečk za vrečke za večkratno uporabo ali menjavo učinkovitejših litij-ionskih baterij pri dvižnih vozičkih v naših skladiščih.

Manj plastike

Sem z vrečkami za večkratno uporabo

Od oktobra 2015 v naših poslovalnicah niso več na voljo plastične vrečke.

S tem omogočamo prihranek 25 milijonov plastičnih vrečk, kar predstavlja 570 ton smeti iz plastike. Zavestno smo se odločili proti prodaji papirnatih vrečk, kajti pri prozivodnji papirnatih vrečk se porabi dvakrat več virov, kot pri prozivodnji plastičnih vrečk. Nadaljnji cilj predstavlja zmanjšanje embalaže. Neprestano delamo na zmanjšanju embalaže in prehajamo na okolju prijaznejše različice. Za foliranje izdelkov v spletni prodaji uporabljamo polipropilen (PP) - trajen material, ki je ugoden za recikliranje in je prav tako okolju prijazen.

Varovanje virov

Od dobaviteja do poslovalnice

Trajnostno delovanje pomeni zmanjšanje porabe energije in materialov, uvedba boljših kemikalij ali celo preprečevanje emisij.

Tudi pri dobaviteljih smo pozorni na trajnostno gospodarstvo ter upoštevanje okoljskih standardov. Leta 2015 smo poslovnemu kodeksu dodali aspekt varstvo okolja, v katerem se naši dobavitelji zavezujejo k zmanjševanju emisij in vplivov na okolje pri svojem proizvodnem procesu.

Učinkoviti ukrepi

Bližje varovanju okolja!

V Pariškem sporazumu o podnebnih spremembah se je Nemčija obvezala, da bodo do leta 2045 emisije CO2 postale podnebno nevtralne. S podpisom iniciative Fashion Industry Charter smo se obvezali, da do leta 2030 proizvajanje CO2, ki nastane zaradi naših delovnih procesov, zmanjšamo za 30 %.

Osvetlitev v naših poslovalnicah predstavlja največjega povzročitelja CO2. Iz tega razloga se od leta 2015 vse naše nove in prenovljene poslovalnice, naša centrala kot tudi logistika opremljajo z LED lučmi, s čimer smo porabo električne energije zmanjšali za 11 %. Prav tako smo vse naše poslovalnice opremili s t.i. Smart Meter (inteligenten merilnik električne energije), ki nam hkrati omogoča jasnejši pregled porabe električne energije ter uvedbo ustreznih ukrepov.

Z namenom varovanja okolja se odpovedujemo zračnemu prometu in naše blago iz Azije prepeljemo po pomorskem prometu. Slednje pomeni daljši prevoz, vendar s pomorskim prometom prozvodnjo CO2 zmanjšamo za 7-krat.

Pri prevozu blaga iz Turčije se poslužujemo intermodalnega tovornega prevoza. Slednje pomeni, da se izdelki, ki so proizvedeni v Turčiji s pomočjo tovornjakov prepeljejo v pristanišče v Istanbulu in se od tam s tovornimi ladjami prepeljejo po Sredozemskem morju do pristanišča v Trstu. V Trstu se blago naloži na vlake in se od tam prepelje v Nemčijo. Zadnjih 100 km do skladišča v mestu Bönen se blago prepelje s tovornjaki.

Skupaj smo močni

Naša članstva

Tekstilna zveza s približno 135 člani iz različnih panog kot na primer gospodarstva, politike, civilne družbe, sindikatov in standardnih organizacij se zavzema za svetovno izboljšanje pogojev v proizvodnji tekstila. Veseli smo, da smo del te izjemne organizacije in doprinašamo k izboljšanju socialnih, ekoloških in ekonomskih pogojev po celotni tekstilni dobavni verigi.

Sporazum o požarni in gradbeni varnosti - Accord on Fire Building Safety je nastal kot posledica zrušitve objekta Rana-Plaza v Bangladešu. Sporazum je ustanovilo več kot 200 mednarodnih tekstilnih tovarn in sindikatov. KiK je kot drugo nemško podjetje podpisalo naveden sporazum, ki se zavzema za izboljšanje požarne, električne in gradbene varnosti. Vsi podpisniki so o navedenem sporazumu ozavestili dobavljive tovarne v Bangladešu in se zavezali, da bodo praktično in finančno podpirali sanacijske ukrepe. Cilj je izboljšanje delovne varnosti.

KiK je sporazum ozavestil v 190 tovarnah. Vse tovarne so bile najmanj enkrat inšicirane. V 70 odstotkih primerov so bile pomanjkljivosti odstranjene, v načrtu pa so prav tako že sanacijski ukrepi. Nobeno podjetje, ki je bilo zaradi neizpolnjevanja pogojev sporazuma zaprto, ni proizvajalo za KiK.

Podaljšanje sporazuma do leta 2021 je KiK kot eden izmed prvih članov potrdil. Aktivnosti se morajo nadaljevati z namenom zaključevanja sanacijskih ukrepov ter okrepitve socialnega dialoga in svobode združevanja. Z novim sporazumom se lahko novi dobavitelji tekstilne mreže vključijo v ukrepe za izboljšanje gradbene varnosti.

Spodbujanje človeškosti

Odgovornost

Vsa področja naših gospodarskih dejavnosti se odražajo tako na ljudi kot tudi okolje. Prevzemamo odgovornost za naše zaposlene, ki so udeleženi v proizvodnji naših izdelkov.

Prav tako se vsepovsod zavzemamo za varnost in zdravje vseh udeležencev. Leta 2017 smo objavili dokument s smernicami človekovih pravic. V njem se zavezujemo k zagotavljanju človekovih pravic v vseh poslovnih procesih kot tudi v vseh poslovnih odnosih. Prav tako spodbujamo odpravo kršitev človekovih pravic.

Predvsem se zavzemamo za odpravo dela otrok, prisilnega dela, pretiranih delovnih časov, nasilja med spoloma kot tudi podkupovanja in korupcije. Prav tako pripisujemo velik pomen izplačilu minimalnega dohodka, svobodi združevanja, kolektivnim pogodbam, varnosti in zdravju na delovnem mestu in uveljavljanju okoljskih standardov.